مدیر گروه

استاد
شماره تماس : 61112373
اتاق: 415
پست الکترونیکی

معرفی گروه

نام گروه :  گروه علوم سیاسی

 

اهداف گروه :

 1. سطح کارشناسی- آموزش علوم سیاسی در سطح عمومی با تکیه بر تاریخ تحولات سیاسی صد ساله اخیر ایران، جامعه شناسی سیاسی واندیشه سیاسی اسلام ،ایران وغرب، سیاست گذاری عمومی در ایران.
 2. سطح کارشناسی ارشد- آموزش علوم سیاسی در چهار گرایش اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران، سیاست گذاری عمومی.
 3. سطح دکتری- اموزش علوم سیاسی در سطح تخصصی ترچهار گرایش فوق.

 

طول دوره :

 دوره کارشناسی 4سال، کارشناسی ارشد 2سال ودکتری 8 سال      

 

نقش وتوانایی فارغ التحصیلان :

 1.  در دوره کارشناسی دانش آموخته بایستی قادر به تشخیص ودرک مفاهیم اولیه علوم سیاسی و مسائل سیاسی در ج.ا.ایران باشد.
 2. در دوره کارشناسی ارشد دانش اموخته بایستی قادر به فهم و درک مفاهیم نظری وعملی علوم سیاسی به ویژه در گرایش های چهارگانه باشد.
 3. در دوره دکتری دانش اموخته بایستی قادر به درک وتحلیل بنیانی در یکی از گرایش های تخصصی علوم سیاسی  بوده وعهده دار برخی مشاغل سیاسی یا آموزشی در کشورباشد.

 

گرایش های مقطع کارشناسی ارشد :

 • گرایش مسائل ایران
 • گرایش جامعه شناسی
 • گرایش اندیشه سیاسی
 

گرایش های مقطع دکتری : 

 • دروس گرایش سیاست گذاری عمومی
 • دروس گرایش اندیشه سیاسی
 • دروس  جامعه شناسی سیاسی
 • دروس گرایش مسائل ایران

 

گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران یکی از قدیمی ترین گروه های علمی موجود در دانشگاه می باشد که سابقه فعالیت آن به بیش از نیم قرن می رسد. تعداد اعضای گروه در حال حاضر 29 نفر می باشد که 13 نفر با درجه استادیاری، 10 نفر با درجه دانشیاری و 6  نفر با درجه استادی مشغول فعالیت علمی هستند.
فعالیت های گروه علوم  سیاسی در دو حوزه آموزش و پژوهش می باشد که در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد. دانشجویان در مقطع کارشناسی در قالب رشته علوم سیاسی پذیرفته می شوند که در دوران تحصیلات تکمیلی هر یک از دانشجویان براساس گرایش های تخصصی مطالعات ایران، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه سیاسی و سیاستگذاری عمومی (در دومقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) و ذیل عنوان "رشته علوم سیاسی" به تحصیل می پردازند.
با توجه به اهتمام اعضای محترم گروه برای پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی گرایش های دیگری نظیر رفتار شناسی و روانشناسی سیاسی و مطالعات توسعه سیاسی راه اندازی خواهد شد.