طرح دروس

گروه حقوق جزا وجرم شناسی

مهرنوش ابوذری

غلامحسین الهام
محسن برهانی
حمید بهره مند
سید محمد حسینی
علی خالقی
محمدهادی ذاکر حسین
محمد مهدی ساقیان
عباس شیری ورنامخواستی
جمشید غلاملو
محمد یکرنگی
فیروز محمودی جانکی
عباس میرشکاری
محمود مهدوی

گروه حقوق خصوصی و اسلامی

سید نصرالله ابراهیمی
فرهاد ایران پور
محسن ایزانلو
علی اسلامی پناه
محسن اسماعیلی
مجتبی اشراقی آرانی
محمدعلی انصاری پور
حسن بادینی
محمود باقری
حسن جعفری تبار
لعیا جنیدی
سعید حبیبا
زهرا شاکری
رضا شکوهی زاده
محسن صادقی
محمدحسن صادقی مقدم
امیر صادقی نشاط
محسن صفری
نسرین طباطبایی حصاری
سیدمحمد طباطبایی نژاد
مرتضی عادل
مجید غمامی
محمود کاظمی
عباس کریمی
حسن محسنی
علیرضا محمدزاده
طه مرقاتی
فریدون نهرینی
جعفر نوری یوشانلوئی

 

طرح دروس

گروه روابط بین الملل

بیژن پیروز

محمدرضا تخشید
علیرضا خسروی
آرش رئیسی نژاد

سید علی سادات اخوی
محمدعلی شیرخانی
کامران طارمی
فرهاد عطایی
فرهاد قاسمی
فردین قریش
ی
حمیرا مشیرزاده
نسرین مصفا
یوسف مولایی
اردشیر نوریان

حسین نوروزی

ناصر هادیان

گروه حقوق عمومی

فیروز اصلانی

حمید الهوئی نظری

الهام امین زاده
مهدی پیری
خیراله پروین
محمد جواد جاوید
ولی رستمی
محمد جواد رضائی زاده
سید محمدحسن رضوی
امیر حسین رنجبریان
ساسان صیرفی
رضا طجرلو
بیژن عباسی
عباسعلی کدخدائی الیادرانی
نادر میرزاده
ابراهیم موسی زاده
سید فضل اله موسوی
احمد مومنی راد
امیرساعد وکیل

گروه علوم سیاسی

سیدرحیم ابوالحسنی
حمید احمدی
محمد مهدی اسماعیلی
کیومرث اشتریان
کیامرث جهانگیر
محمدجعفر جوادی ارجمند
سعید حاجی ناصری
مجید حسینی
احمد خالقی دامغانی
سیدمهدی ساداتی نژاد
سجاد ستاری
محمد شفیعی فر
علیرضا صدرا
عبدالرحمن عالم
حبیب اله فاضلی
مهدی فدایی مهربانی
داود فیرحی
نوراله قیصری
حجت کاظمی
سعیده لطفیان
ابراهیم متقی
عباس مصلی نژاد
جهانگیر معینی علمداری
حمیدرضا ملک محمدی
مصطفی ملکوتیان
احمد موثقی گیلانی
علی اشرف نظری
احمد نقیب زاده
مجید وحید