دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 3,067 نتیجه
از 154
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان فرانسه پیشرفته 2106051 2 کارشناسی ارشد 06 محمد رضا مجیدی هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/07 (08:00 - 10:00)
زبان اسپانیایی پیشرفته 2106055 2 کارشناسی ارشد 06 رکسانا نیکنامی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (15:00 - 17:00)
فرهنگ و جامعه در آسیای جنوب شرقی 2106102 2 دکتری 06 بهزاد شاهنده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (08:00 - 10:00)
فرهنگ و جامعه در اروپا 2106084 2 دکتری 06 رکسانا نیکنامی هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00)
فرهنگ و جامعه در خاورمیانه و شمال آفریقا 2106068 2 دکتری 06 سید حمزه صفوی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
فرهنگ، ملی گرایی و هویت در آمریکای شمالی 2106054 2 کارشناسی ارشد 06 سیروس فیضی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00)
فرهنگ، ملی گرایی و هویت در خاورمیانه و شمال آفریقا 2106043 2 کارشناسی ارشد 06 محمد صادق کوشکی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
زبان عربی مقدماتی 2106037 2 کارشناسی ارشد 06 محمد صادق کوشکی هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/07 (13:00 - 15:00)
روابط خارجی اروپا 2106050 2 کارشناسی ارشد 06 رکسانا نیکنامی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00)
سازمان های منطقه ای اروپا 2106049 2 کارشناسی ارشد 06 علی صباغیان هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00)
تحول در نظریه های منطقه گرایی 2106061 2 دکتری 06 بهاره سازمند هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00)
روابط ایران و آسیای مرکزی و قفقاز 2106079 2 دکتری 06 اکبر ولیزاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00)
روابط ایران و خاورمیانه و شمال آفریقا 2106071 2 دکتری 06 سید محمد هوشی سادات هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (15:00 - 17:00)
روش شناسی در مطالعات منطقه ای 2106062 2 دکتری 06 سید محمد هوشی سادات هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (15:00 - 17:00)
سازمان های منطقه ای آسیای جنوب شرقی 2106058 2 کارشناسی ارشد 06 حسین نوروزی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00)
زبان روسی مقدماتی 2106038 2 کارشناسی ارشد 06 شیوا علی زاده هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (15:00 - 17:00)
مسایل حکمرانی در آسیای مرکزی و قفقاز 2106080 2 دکتری 06 الهه کولایی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (15:00 - 17:00)
مسایل حکرانی در اروپا 2106087 2 دکتری 06 علی صباغیان هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/07 (13:00 - 15:00)
خاورمیانه و شمال آفریقا و سازمان های بین المللی 2106066 2 دکتری 06 سید حمزه صفوی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00)
نقش بازیگران فرامنطقه ای در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا 2106073 2 دکتری 06 محمد صادق کوشکی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (13:00 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 3,067 نتیجه
از 154