دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 5,119 نتیجه
از 256
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش پژوهش در علوم سیاسی 1 2101616 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 کیومرث اشتریان | هرهفته (08:00 - 10:00) -
احزاب و سیاست در آمریکای شمالی 2106095 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 سیدحامد موسوی -
آسیای جنوب شرقی و سازمان های بین المللی 2106101 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 بهاره سازمند -
اسلام،انقلاب اسلامی و سیاست بین الملل 2102208 2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 02 سید باقر سید نژاد هرهفته (13:00 - 15:00) -
اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106065 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 علی صباغیان -
بنیان های نظری اقتصاد سیاسی بین الملل 2102205 2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 03 حسین نوروزی -
بنیان های نظری اقتصاد سیاسی بین الملل 2102205 2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 02 بیژن پیروز -
تاریخ آمریکای شمالی 2106092 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 سیروس فیضی -
تاریخ آمریکای شمالی 2106092 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 سیروس فیضی هرهفته (13:00 - 15:00) -
تحولات سیاسی جاری در آسیای جنوب شرقی 2106098 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 نوذر شفیعی -
تحولات سیاسی جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا 2106063 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 سید حمزه صفوی همامی -
تحول در نظریه های منطقه گرایی 2106061 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 محمدرضا مجیدی -
حقوق رقابت 2105330 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 محمود باقری -
خاورمیانه و شمال آفریقا و سازمان های بین المللی 2106066 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 محمدجواد ظریف خونساری هرهفته (15:00 - 17:00) -
روابط ایران و خاورمیانه و شمال آفریقا 2106071 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 سید حمزه صفوی همامی هرهفته (10:00 - 12:00) -
روابط ایران و کشورهای آمریکای شمالی 2106052 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 06 محمد جمشیدی هرهفته (15:00 - 17:00) -
روابط چین و منطقه آسیای جنوب شرقی 2106057 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 06 بهاره سازمند -
روابط خارجی اروپا 2106050 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 06 رکسانا نیکنامی -
روش پژوهش در روابط بین الملل 2102206 2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 02 سید باقر سید نژاد هرهفته (10:00 - 12:00) -
روش پژوهش در روابط بین الملل 2102206 2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 03 فردین قریشی -
نمایش 1 - 20 از 5,119 نتیجه
از 256