دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,325 نتیجه
از 117
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 فیروز محمودی جانکی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 05 سید محمد حسینی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
حقوق جزای عمومی اطفال و نوجوانان 2104137 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 07 غلامحسین الهام هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
آشنایی مبانی قواعد و موازین فقه اسلامی در ارتباط با تجارت بین الملل 2105206 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 سید نصرالله ابراهیمی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00)
اصول و قواعد عمومی قراردادها و عرف تجارت بین المللی (بررسی تطبیقی) 2105216 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 عباس کریمی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
تعارض قوانین در قراردادهای حمل و نقل 2105312 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 سید نصرالله ابراهیمی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
حقوق پیشرفته تجارت بین المللی 2105314 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 محسن صادقی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
حقوق حمل و نقل 3 (مسئولیت متصدیان حمل و نقل) 2105309 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 علیرضا محمدزاده هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00)
حقوق ماکیت فکری تطبیقی و انتقال فناوری 2105305 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 سعید حبیبا هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00)
سازمان های بین المللی حمل و نقل 2105313 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 یوسف مولایی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری 2 2103014 2 کارشناسی حقوق عمومی 05 ابراهیم موسی زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری 2 2103014 2 کارشناسی حقوق عمومی 03 بیژن عباسی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری 2 2103014 2 کارشناسی حقوق عمومی 01 محمد جواد رضائی زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
حقوق تجارت بین الملل یپشرفته 2103212 2 دکتری حقوق عمومی 03 جعفر نوری یوشانلوئی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00)
متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه) 2103141 2 دکتری حقوق عمومی 03 رضا طجرلو هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 دکتری حقوق عمومی 03 احمد مومنی راد هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00)
تحلیل محتوی آراء و احکام قضایی و داوری 2103095 2 دکتری حقوق عمومی 03 حمید الهوئی نظری هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2103138 2 دکتری حقوق عمومی 03 محمد جواد جاوید هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران 2103136 2 دکتری حقوق عمومی 03 فیروز اصلانی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00)
حقوق تجارت 4 (ورشکستگی) 2104159 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 05 سیدمحمد طباطبایی نژاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 2,325 نتیجه
از 117