دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 5,420 نتیجه
از 271
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان روسی پیشرفته 2106047 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 06 شیوا علی زاده هرهفته (10:00 - 12:00) -
حقوق کیفری کسب و کا ر 2104218 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 حمید بهره مند هرهفته (08:00 - 10:00) -
ادله اثبات کیفری 2104223 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 جمشید غلاملو هرهفته (10:00 - 12:00) -
فرهنگ و جامعه در اروپا 2106084 2 دکتری مطالعات منطقه ای 06 رکسانا نیکنامی هرهفته (10:00 - 12:00) -
فرهنگ، ملی گرایی و هویت در آسیای مرکزی و قفقاز 2106046 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 06 شیوا علی زاده هرهفته (13:00 - 15:00) -
نظام های پولی و بانکی بین المللی 2102266 2 کارشناسی ارشد 02 بیژن پیروز هرهفته (15:00 - 17:00) -
حقوق کیفری سایبر 2104219 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 مهرنوش ابوذری هرهفته (15:00 - 17:00) -
بازدارندگی و کنترل تسلیحات 2102212 2 دکتری روابط بین الملل 02 بیژن پیروز هرهفته (15:00 - 17:00) -
دیپلماسی و مذاکرات بین المللی 2102176 2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 02 سیدعلی سادات اخوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
دیپلماسی و سیاست بین الملل 2102251 2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 02 کامران طارمی هرهفته (10:00 - 12:00) -
دیپلماسی و مدیریت بحران های بین المللی 2102198 2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 02 اردشیر نوریان هرهفته (08:00 - 10:00) -
نظام حل و فصل اختلافات در حقوق مالی 2105327 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 فرهاد ایرانپور هرهفته (15:00 - 17:00) -
حل و فصل اختلافات در صنعت نفت و گاز 2103419 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 رضا طجرلو هرهفته (15:00 - 17:00) -
دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین الملل 2102179 2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل 02 حسین نوروزی هرهفته (10:00 - 12:00) -
مسایل اقتصادی آمریکای شمالی 2106040 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 06 سیروس فیضی هرهفته (13:00 - 15:00) -
مسایل اقتصادی آمریکای شمالی 2106040 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 06 سیروس فیضی هرهفته (13:00 - 15:00) -
مسایل اقتصادی آمریکای شمالی 2106040 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 07 سیروس فیضی هرهفته (13:00 - 15:00) -
مسایل اقتصادی آمریکای شمالی 2106040 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 07 سیروس فیضی هرهفته (13:00 - 15:00) -
زبان عربی مقدماتی 2106037 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 06 محمد صادق کوشکی هرهفته (10:00 - 12:00) -
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 06 محمدرضا مجیدی هرهفته (13:00 - 15:00) -
نمایش 1 - 20 از 5,420 نتیجه
از 271