دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 4,369 نتیجه
از 219
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان فرانسه پیشرفته 2106051 2 کارشناسی ارشد 06 محمدرضا مجیدی هرهفته (17:00 - 19:00) -
زبان اسپانیایی پیشرفته 2106055 2 کارشناسی ارشد 06 رکسانا نیکنامی هرهفته (08:00 - 10:00) -
فرهنگ و جامعه در آسیای جنوب شرقی 2106102 2 دکتری 06 نوذر شفیعی هرهفته (10:00 - 12:00) -
فرهنگ و جامعه در خاورمیانه و شمال آفریقا 2106068 2 دکتری 06 سید حمزه صفوی همامی هرهفته (08:00 - 10:00) -
دیپلماسی و مذاکرات بین المللی 2102176 2 کارشناسی ارشد 02 حسین نوروزی هرهفته (15:00 - 17:00) -
دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین الملل 2102179 2 کارشناسی ارشد 02 بیژن پیروز هرهفته (15:00 - 17:00) -
تحول در نظریه های منطقه گرایی 2106061 2 دکتری 06 بهاره سازمند هرهفته (08:00 - 10:00) -
مهندسی مالی و مدیریت ریسک 2105329 2 کارشناسی ارشد 05 فرهاد ایرانپور هرهفته (13:00 - 15:00) -
حقوق بین الملل 2102184 2 کارشناسی ارشد 02 سیدعلی سادات اخوی هرهفته (10:00 - 12:00) -
سازمان های غیردولتی بین المللی و حقوق بشر 2102180 2 کارشناسی ارشد 02 نسرین مصفا هرهفته (10:00 - 12:00) -
روابط ایران و خاورمیانه و شمال آفریقا 2106071 2 دکتری 06 سید محمد هوشی السادات هرهفته (13:00 - 15:00) -
روش شناسی در مطالعات منطقه ای 2106062 2 دکتری 07 محمد صادق کوشکی هرهفته (13:00 - 15:00) -
روش شناسی در مطالعات منطقه ای 2106062 2 دکتری 06 سید محمد هوشی السادات هرهفته (13:00 - 15:00) -
اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا 2106065 2 دکتری 06 محمد صادق کوشکی هرهفته (08:00 - 10:00) -
دیپلماسی عمومی و فرهنگی 2102178 2 کارشناسی ارشد 02 کامران طارمی هرهفته (13:00 - 15:00) -
روابط چین و منطقه آسیای جنوب شرقی 2106057 2 کارشناسی ارشد 06 بهاره سازمند هرهفته (08:00 - 10:00) -
زبان روسی مقدماتی 2106038 2 کارشناسی ارشد 06 شیوا علی زاده هرهفته (13:00 - 15:00) -
مسائل راهبردی اروپا 2106083 2 دکتری 06 رکسانا نیکنامی هرهفته (13:00 - 15:00) -
مسایل حکمرانی در آسیای مرکزی و قفقاز 2106080 2 دکتری 06 الهه کولائی هرهفته (10:00 - 12:00) -
خاورمیانه و شمال آفریقا و سازمان های بین المللی 2106066 2 دکتری 06 نوذر شفیعی هرهفته (08:00 - 10:00) -
نمایش 1 - 20 از 4,369 نتیجه
از 219