دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,571 نتیجه
از 79
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
حقوق کیفری حمل و نقل 2105315 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 علی خالقی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00)
فقه استدلالی 1 2104121 2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 05 سید محمد حسینی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (13:00 - 15:00)
حقوق اساسی 2 2104146 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 فیروز اصلانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00)
حقوق جزای تطبیقی 2104047 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 04 حسین آقائی نیا هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (13:00 - 15:00)
حقوق اساسی تطبیقی 2101292 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 کیامرث جهانگیر هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (15:00 - 17:00)
جرایم رایانه ای اطفال و نوجوانان 2104164 1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 حمید بهره مند هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (15:00 - 17:00)
حقوق اساسی 2 2103023 3 کارشناسی حقوق عمومی 01 فیروز اصلانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00)
آیین دادرسی کیفری تطبیقی 2104106 2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 04 علی خالقی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (15:00 - 17:00)
جرم شناسی 2104033 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 عباس شیری ورنامخواستی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (16:00 - 18:00)
جرم شناسی 2104033 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 محمود مهدوی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (16:00 - 18:00)
جرم شناسی اطفال و نوجوانان 2104152 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 محمود مهدوی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00)
جرم شناسی 2104094 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 عباس شیری ورنامخواستی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (13:00 - 15:00)
حقوق کیفری اقتصادی 2104097 1 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 حمید بهره مند هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (13:00 - 15:00)
سیاستگذاری اقتصادی 2101362 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 عباس مصلی نژاد هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00)
نظام های انتخاباتی 2120097 2 کارشناسی ارشد 04 فیروز اصلانی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00)
حقوق محیط زیست 2104200 1 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 مهدی پیری هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (16:00 - 18:00)
تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز 2103194 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 سید محمد حسن رضوی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00)
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 2101368 2 کارشناسی علوم سیاسی 04 محمدجعفر جوادی ارجمند هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00)
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 2101368 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 ابراهیم متقی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00)
حقوق جزای عمومی 3 2104168 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 05 حمید بهره مند هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 1,571 نتیجه
از 79