اعضای هیات علمی

مجید وحید

مجید وحید

مرتبه علمی : استادیار
  • ریاست مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112324
اتاق : 356
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 10 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

پروفایل

  • ریاست مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، رن 1. فرانسه ، علوم سیاسی

1374 ← 1379

کارشناسی ارشد پیوسته ، امام صادق (ع). ایران ، معارف اسلامی و علوم سیاسی

1370 ← 1370

کلمات کلیدی