اعضای هیات علمی

علیرضا صدرا

علیرضا صدرا(مرحوم)

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور
 • مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
 • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
 • عضو گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت
 • عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور
 • معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها
 • عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی
 • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در شورای عالی سیاستگذاری طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
 • عضویت در شورای علمی طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
 • مدیر و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی علوم سیاسی دفاع مقدس
 • عضو گروه تخصصی علوم سیاسی در شورای تحول
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات و معارف اسلامی
 • عضو کارگروه تخصصی نظام سیاسی قرآنی
 • ریاست اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،
 • عضو شورای علمی گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
اتاق : 429
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 518 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • عضو شورای علمی گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 1401←…
 • ریاست اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، 1400←1403
 • عضو کارگروه تخصصی نظام سیاسی قرآنی 1400←…
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات و معارف اسلامی 1399←…
 • کارگروه تخصصی علوم سیاسی 1397←1399
 • عضو گروه تخصصی علوم سیاسی در شورای تحول 1396←1398
 • مدیر و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی علوم سیاسی دفاع مقدس 1393←…
 • همکاری در تحقیق و تدوین طرح کلان حکمت سیاسی اسلامی 1393←1394
 • عضویت در شورای عالی سیاستگذاری طرح کلان سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی 1393←…
 • عضویت شورای نظارت بر نشر کتاب - وزارت ارشاد- منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی 1392←…
 • عضو گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت 1392←…
 • مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391←…
 • عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور 1389←…
 • عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

D.V.M ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1369 ← 1378

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1361 ← 1368

کارشناسی ، علامه طباطبائی تهران ، علوم سیاسی

1356 ← 1361

کلمات کلیدی