اعضای هیات علمی

محمدجعفر جوادی ارجمند

محمدجعفر جوادی ارجمند،

دانشیار
  • داوری کتاب: بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای مسلمان حاشیه دریای خزر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
اتاق : 429
صفحه رخ نما
Scopus
  • 136 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 2896 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

پروفایل

  • مدیر دانشجویان شاهد وایثارگر دانشکده حقوق وعلوم سیاسی 1396←1398
  • مدیر دفتر شاهد و ایثار گر دانشکده حقوق وعلو مسیاسی 1394←1396
  • داوری کتاب: بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای مسلمان حاشیه دریای خزر 1394←…
  • سردبیر فصلنامه پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، براد فورد ، علوم سیاسی

1377 ← 1383

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1363 ← 1368

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، علوم سیاسی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی