اعضای هیات علمی

محمدجعفر جوادی ارجمند

محمدجعفر جوادی ارجمند،

دانشیار
  • ، داوری کتاب: بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای مسلمان حاشیه دریای خزر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112388
اتاق : 429
صفحه رخ نما
Scopus
  • 74 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

پروفایل

  • ، مدیر دانشجویان شاهد وایثارگر دانشکده حقوق وعلوم سیاسی 1396←1398
  • ، مدیر دفتر شاهد و ایثار گر دانشکده حقوق وعلو مسیاسی 1394←1396
  • ، داوری کتاب: بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر کشورهای مسلمان حاشیه دریای خزر 1394←…
  • ، سردبیر فصلنامه پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، براد فورد ، علوم سیاسی

1377 ← 1383

M.Sc ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1363 ← 1368

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، علوم سیاسی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی