بخش های کتابخانه

بخش امانت :
بخش امانت که در سالن غربی طبقه همکف ساختمان قدیمی کتابخانه واقع شده است امور مربوط به امانت کتابهای فارسی و لاتین، عضویت، صدور معرفی نامه و تسویه حساب کتابخانه را بر عهده دارد که با استفاده از نرم افزار کامپیوتری و تحت سیستم جامع کتابخانه اداره می شود.

اعضاء محترم برای درخواست کتاب مورد نظر خود از مخزن، باید مشخصات کتاب کتاب مورد نظر خود را به همراه شماره راهنمای آن که ترکیبی از حروف انگلیسی و عدد می باشد (براساس نظام رده بندی LC) بر روی برگه های درخواست کتاب یادداشت نمایند و به کتابدار میز امانت تحویل نمایند.
سالن مطالعه این بخش جهت استفاده دانشجویان از ساعت 8 تا 18 باز می باشد.

 

بخش مرجع :
بخش مرجع در سالن شرقی طبقه همکف ساختمان قدیمی کتابخانه واقع شده است.این بخش از سه زیر مجموعه بخش کتب فارسی و لاتین مرجع، بخش نشریات علمی جاری و روزنامه ها و بخش استفاده از پایان نامه ها تشکیل شده است. کتابهای مرجع عمومی و تخصصی بصورت قفسه باز برای استفاده دانشجویان قرار دارد و نشریات علمی جاری در قسمت قفسه های نشریات قابل دسترس می باشد.

همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران برای مطالعه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده می توانند با مراجعه به کتابداران این بخش با ارائه کارت دانشجویی خود به همراه شماره بازیابی پایان نامه مورد نظر، از  خدمات این بخش استفاده نمایند.

بخش مرجع دارای سالن های مطالعه مخصوص پایان نامه ها و قرائت خانه می باشد که از ساعت 8 تا 30/15 باز می باشد.

 

بخش مخزن :
این بخش که در طبقه زیرین کتابخانه واقع شده است از آرشیو نشریات فارسی، لاتین و پایان نامه ها ،کتابهای فارسی و لاتین (ساختمان قدیم) در دو بخش قفسه های ثابت و ریلی تشکیل شده است.

درخواستهای کتاب، نشریات یا پایان نامه توسط کتابدار بخش امانت یا بخش مرجع توسط آسانسور کتاب به مخزن فرستاده می شوند و منابع درخواستی توسط کتابداران مخـزن، بازیابی و  به بخش مربوطه فرستاده می شوند.  
 

بخش اطلاع رسانی (سایت ها) :
بخش اطلاع رسانی شامل دو سایت مجزا برای دانشجویان کارشناسی ارشد در انتهای قسمت غربی کتابخانه واقع در ساختمان جدید و سایت دانشجویان دکتری در ورودی کتابخانه در ساختمان قدیم دانشکده می باشد. سایت کارشناسی ارشد شامل 30 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر و اسکنر و سایت دکترا شامل 15 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه پرینتر و اسکنر برای استفاده از اینترنت به منظور پژوهش و جستجوی منابع اطلاعاتی الکترونیکی در پایگاه های اطلاعاتی تخصصیو انجام امور دانشگاهی می باشد.

 

بخش تامین و آماده سازی منابع :
تمامی خدمات کتابداری و اداری کتابخانه در این بخش زیر نظر ریاست کتابخانه و با هماهنگی و پیگیری معاونت کتابخانه،انجام می شود. این خدمات به اختصار عبارتند از:
تهیه و فراهم آوری کتاب های فارسی و لاتین( به صورت سفارش یا خرید از نمایشگاه ها و کتابفروشی ها)
ثبت کتابهای خریداری شده و اهدایی به دانشکده
فهرستنویسی و رده بندی و ورود اطلاعات کتابها در سیستم جامع کتابخانه
آماده سازی کتابها برای ارسال به مخزن
ثبت، فهرستنویسی و ورود اطلاعات و آپلود فایلهای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده در سیستم تحت وب کتابخانه
اشتراک نشریات فارسی و آماده سازی آنها برای ارسال به مخزن
صحافی نشریات و کتاب ها
وجین، قفسه خوانی کتابهای مخزن کتابخانه

 

کتابخانه دیجیتال :
آموزش، اطلاع رسانی و خدمات رسانی درخصوص پایگاه های اطلاعات علمی مشترک شده توسط دانشگاه و نیز مجموعه کتاب های الکترونیکی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای معرفی و نحوه دسترسی و استفاده از منابع علمی الکترونیکی دانشگاه تهران توسط کتابداران متخصص انجام می شود.