اعضای هیات علمی

حمید احمدی

حمید احمدی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112411
اتاق : 409
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 376 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

… ← 1363

B.S ، تهران ، علوم سیاسی

… ← 1367

Ph.D ، کارلتون ، علوم سیاسی

… ← 1374

فعالیت های علمی