معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری و مالی
 دکتر علی صباغیان


ایمیل: sabbaghian@ut.ac.ir
تلفن: 02161112934

ایمیل معاونت : fin.lawpol@ut.ac.ir

 

معاونت اداری و مالی

این معاونت در طبقه همکف ساختمان اصلی دانشکده مستقر می‌باشد و امور مربوط به این معاونت در بخشهای زیر انجام می‌شود:

امور اداری

وظیفه ثبت و نظارت بر مرخصی همکاران اداری، نظارت بر عملکرد انبار دانشکده ثبت و تأیید اقلام مورد نیاز واحدها، جمع آوری مدارک اداری ارتقا همکاران اداری و بررسی و تأیید کلیه مدارک اداری، اصلاح و صدور احکام کارگزینی کلیه کارکنان و اعضا هیئت علمی، تنظیم نامه‌های اداری تهیه، تنظیم و ارسال فرمهای طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل و نظارت بر امور پشتیبانی و تأسیسات دانشکده را بر عهده دارد.

امور مالی و حسابداری

این اداره وظیفه تأمین اعتبار بودجه‌ها، دریافت و پرداخت هزینه‌های امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی را برعهده داشته و از طریق ثبت و طبقه بندی اسناد مالی، امور دریافت و پرداختها گزارش‌های مالی را تهیه می‌نماید.. همچنین امور کار پردازی، انبار داری، وصول شهریه‌های دانشجویی و دیگر در آمدها از وظایف آن است.

امور رفاهی

امور رفاه اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشکده وظیفه این اداره است. جمع آوری مدارک پزشکی کارکنان و اعضای هیئت علمی (بررسی مدارک تحویل و پیگیری) ثبت نام و پیگیری بیمه تکمیلی و بیمه عمر همکاران، ثبت نام وام و پیگیری‌های مربوط به آن تحویل و توزیع کالا و اقدام اهدایی از جمله وظایف این واحد به شمار می‌روند.

امور پشتیبانی و تأسیسات

انجام نظارت و مدیر یت بر کلیه امور پشتیبانی، خدمت رسانی به کلیه واحدها برای انجام بهتر وظایف محوله را به عهده دارد از برگزاری کلیه جلسات اداری و دانشجویی و همایش‌ها پشتیبانی می‌کند. این اداره ضمن بررسی نیازها ی واحدهای مختلف دانشکده نسبت به تجهیز و ارتقا وسایل مورد نیاز، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی موجود در دانشکده و فضاهای موجود اقدام لازم را معمول می‌دارد.

 

واحد خدمات 

نظافت و ارائه خدمات آبدارخانه و جابجایی وسایل و سایر خدمات به همکاران اداری از جمله اهم وظایف امور خدمات می‌باشد.

 

 نام و نام خانوادگی

واحد سازمانی

تلفن

 

سعیده  موسوی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

 61112934

 

اداره امور اداری ، رفاهی و پشتیبانی

 

سجاد دولتیاری

رئیس اداره

 61112558

 

مریم بهروز

کارشناسی  امور اداری و دفتری و رفاهی

61112536

 

 فریبا حسین زاده  

کارشناس امور اداری و دفتری

     61112336     

 

         نسرین  تنهاجو بیجارلکی          

کاردان امور اداری  و دفتری

61112993

معصومه فریدونی کاردان امور اداری  و دفتری

 

61112993

 

اداره  امور مالی و حسابداری

 

روح اله بیات

رئیس اداره حسابداری

61112524

 

مهدی رفیعی ممتاز 

کارشناس حسابداری

61112524

 

 مژگان  قربانی 

کارشناس  حسابداری

61112524

محسن ملک محمدی امین اموال

 

61112517

 

میثم  غیاثی کله 

کارپرداز

61112524