معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری و مالی
 دکتر علی صباغیان


ایمیل: sabbaghian@ut.ac.ir
تلفن: 02161112934

ایمیل معاونت : fin.lawpol@ut.ac.ir

 

معاونت اداری و مالی

این معاونت در طبقه همکف ساختمان اصلی دانشکده مستقر می‌باشد و امور مربوط به این معاونت در بخشهای زیر انجام می‌شود:

امور اداری

وظیفه ثبت و نظارت بر مرخصی همکاران اداری، نظارت بر عملکرد انبار دانشکده ثبت و تأیید اقلام مورد نیاز واحدها، جمع آوری مدارک اداری ارتقا همکاران اداری و بررسی و تأیید کلیه مدارک اداری، اصلاح و صدور احکام کارگزینی کلیه کارکنان و اعضا هیئت علمی، تنظیم نامه‌های اداری تهیه، تنظیم و ارسال فرمهای طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل و نظارت بر امور پشتیبانی و تأسیسات دانشکده را بر عهده دارد.

امور مالی و حسابداری

این اداره وظیفه تأمین اعتبار بودجه‌ها، دریافت و پرداخت هزینه‌های امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی را برعهده داشته و از طریق ثبت و طبقه بندی اسناد مالی، امور دریافت و پرداختها گزارش‌های مالی را تهیه می‌نماید.. همچنین امور کار پردازی، انبار داری، وصول شهریه‌های دانشجویی و دیگر در آمدها از وظایف آن است.

امور رفاهی

امور رفاه اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشکده وظیفه این اداره است. جمع آوری مدارک پزشکی کارکنان و اعضای هیئت علمی (بررسی مدارک تحویل و پیگیری) ثبت نام و پیگیری بیمه تکمیلی و بیمه عمر همکاران، ثبت نام وام و پیگیری‌های مربوط به آن تحویل و توزیع کالا و اقدام اهدایی از جمله وظایف این واحد به شمار می‌روند.

امور پشتیبانی و تأسیسات

انجام نظارت و مدیر یت بر کلیه امور پشتیبانی، خدمت رسانی به کلیه واحدها برای انجام بهتر وظایف محوله را به عهده دارد از برگزاری کلیه جلسات اداری و دانشجویی و همایش‌ها پشتیبانی می‌کند. این اداره ضمن بررسی نیازها ی واحدهای مختلف دانشکده نسبت به تجهیز و ارتقا وسایل مورد نیاز، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی موجود در دانشکده و فضاهای موجود اقدام لازم را معمول می‌دارد.

 

واحد خدمات 

نظافت و ارائه خدمات آبدارخانه و جابجایی وسایل و سایر خدمات به همکاران اداری از جمله اهم وظایف امور خدمات می‌باشد.

 

 نام و نام خانوادگی

واحد سازمانی

تلفن

 

سعیده  موسوی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

 61112934

 

اداره امور اداری ، رفاهی و پشتیبانی

 

سجاد دولتیاری

رئیس اداره

 61112558

 

مریم بهروز

کارشناسی  امور اداری و دفتری و رفاهی

61112536

 

 فریبا حسین زاده  

کارشناس امور اداری و دفتری

     61112336     

 

         نسرین  تنهاجو بیجارلکی          

کاردان امور اداری  و دفتری

61112993

معصومه فریدونی کاردان امور اداری  و دفتری

 

61112993

 

اداره  امور مالی و حسابداری

 

گویا عزیزی 

رئیس اداره حسابداری

61112524

 

مهدی رفیعی ممتاز 

کارشناس حسابداری

61112524

 

 مژگان  قربانی 

کارشناس  حسابداری

61112524

 

حسین قربانعلی 

امین  اموال

61112537

محسن ملک محمدی امین اموال

 

61112517

 

میثم  غیاثی کله 

کارپرداز

61112524