نمایشگر یک مطلب

 

 

"اهداف و معرفی دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی"

ارتقای سطح علمی و رشد استعدادهای دانشجویان از وظایف و اهداف اصلی هر نظام آموزشی محسوب  می گردد. برای تحقق شایسته این وظیفه، شناخت دقیق سوابق تحصیلی، وضعیت آموزشی، فرهنگی و  معیشتی دانشجویان امری بدیهی است، زیرا براساس این اطلاعات، فرد خبره (مشاور) می تواند در فراز و نشیب های دوران تحصیل، همچون سرپرستی دلسوز و یاوری همراه به موقع مساعدت های مفید و سازنده را به انجام رساند. مرکز مشاوره دانشگاه به همراه معاونت دانشجویی و فرهنگی با هدف ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیشگیری از افت تحصیلی آنان، دفتر مشاوره و  پیشرفت تحصیلی را در برخی از دانشکده ها، راه اندازی کرده است. این دفتر با بهره گیری از کارشناس مجرب و تجارب اساتید راهنما اهداف ذیل را مد نظر خواهد داشت:

  • نظارت مستمر بر روند تحصیلی با استفاده از پرونده آموزشی دانشجویان
  • ایجاد ارتباط صمیمانه برای شناسایی استعدادها و نیازهای تحصیلی، رفاهی و عاطفی دانشجویان
  • تلاش برای یافتن راه حل های مناسب در چارچوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادها، تأمین نیازها و رفع موانع
  • ایجاد بستر مناسب در خصوص تعامل خانواده، دانشجو و دانشگاه در ابعاد روان شناختی، تحصیلی، رفاهی، انضباطی
  • کمک به ارتقای تحصیلی دانشجویان با استفاده از روش های مشاوره فردی، تحصیلی و کنترل افت تحصیلی دانشجویان دارای مشکلات آموزشی
  • شناسایی دلایل افت تحصیلی دانشجویان
  • تدوین برنامه های پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان از جمله برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه مسایل تحصیلی و استعداد یابی

در این رابطه کارشناس دفتر آماده دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده شما می باشد. همچنین در صورت بروز مشکلاتی در روند تحصیلی دانشجو و نیاز به مشاوره در سایر مسایل با ما تماس بگیرید:

 

  1. دانشکده حقوق و علوم سیاسی: روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت 9 الی 15 ؛ شماره تلفن 66401220 – 021

آدرس پستی دانشکده حقوق و علوم سیاسی: تهران ، خیابان انقلاب- میدان انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی، ساختمان جدید، طبقه چهارم، دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی- اتاق 424

نادیا حمیدزاده- کارشناس مشاوره