اعضای هیات علمی

سیداحمد موثقی گیلانی

سیداحمد موثقی گیلانی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112325
اتاق : 355
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، نیو ساوت ولز ، علوم سیاسی

1372 ← 1376

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1361 ← 1365

کارشناسی ، علامه طباطبائی ، علوم سیاسی

1354 ← 1358

فعالیت های علمی