اعضای هیات علمی

کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان،

دانشیار
  • تاسیس شرکت دانش بنیان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112325
اتاق : 355
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 86 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

پروفایل

  • تاسیس شرکت دانش بنیان 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لاوال ، علوم سیاسی

… ←

دکتری ، لاوال ، سیاستگذاری عمومی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی