مرکز مطالعات حقوق انرژی

ریاست مرکز مطالعات انرژی: سرکار خانم دکتر امین زاده

ایمیل: eaminzadeh@ut.ac.ir

در جهان امروز نقش انرژی در شکوفایی اقتصاد جهان و تداوم حیات بشر واقعیتی انکارناپذیر است. به همین سبب، ضرورت تدوین قواعد حقوقی ناظر بر استخراج، فراوری، بهره برداری و صادرات منابع انرژی بیش از پیش احساس می شود. امروزه سیستم حقوقی حاکم بر انرژی در جهان با مشکلات و چالش های عدیده روبرو است و کشورها اعم از تولید کننده یا مصرف کننده از عوارض منفی این چالش ها مصون نبوده اند. در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایران رویکرد حقوقی به مقوله ی انرژی کمتر مورد توجه بوده و عمدتاً نگاه های فنی، اقتصادی و سیاسی بر پژوهش های مربوط به انرژی حاکم است. با گسترش روابط اجتماعی و ایجاد مرکز مطالعات های مختلف در رابطه با موضوعات مختلف حقوقی اعم از خصوصی، عمومی، کیفری و بین الملل، امروزه شاهد ایجاد گرایشات مختلف دیگری مانند حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت معنوی، حقوق تجارت بین المللی و... می باشیم. فقدان پژوهش های علمی فراگیر در خصوص حقوق انرژی و ضرورت تربیت متخصصین کارآمد در سایه بهره مندی از آموزش های نظریه پردازان و اندیشمندان حقوقی داخل و خارج از کشور ایجاب می کند تا علاوه بر راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق انرژی، مؤسسات تحقیقاتی نیز با هدف فراهم آوردن بستر و مبانی علمی لازم برای ارائه مشاوره های فنی و تخصصی به تصمیم گیرندگان در جهت تأمین منافع ملی کشور ایجاد شوند، که تأسیس "مرکز مطالعات حقوق انرژی" به عنوان نخستین گام در این راستا ضروری به نظر می رسد. تحقیق و پژوهش درباره حقوق انرژی در داخل کشور، تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی سایر کشورها، بررسی قواعد حاکم بر موضوع انرژی در سطوح منطقه ای و بین المللی به منظور تعامل آگاهانه و مؤثر از ضرورت های تأسیس مرکز مطالعات حقوق انرژی است. با توجه به جایگاه دانشگاه تهران در عرصه های علمی داخلی و بین المللی و حضور اساتید و اعضای برجسته هیأت علمی در گروه های مختلف دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تأسیس مرکز مطالعات حقوق انرژی و به دنبال آن راه اندازی واحدها و گروه های پژوهشی برای انجام مأموریت های پژوهشی موردنیاز کشور در آن  دانشکده مورد نظر قرار گرفته است. گروه های پژوهشی موضوعات مختلف مربوط به قراردادهای بین المللی در خصوص کشف، استخراج، ذخیره سازی، بهره وری و فرآوری منابع انرژی، حقوق تجارت و اقتصاد بین الملل انرژی، حل و فصل اختلافات مربوط به انرژی، انرژی و محیط زیست و حقوق مربوط به نفت و گاز و انرژی ها نو را پوشش خواهند داد. امید است با تأسیس "مرکز مطالعات حقوق انرژی" این حوزه مطالعاتی از غنای لازم و رشد و پیشرفت مناسب برخوردار شده و در ارتقاء دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز مؤثر واقع شود.