اعضای هیات علمی

احمد خالقی دامغانی

احمد خالقی دامغانی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112372
اتاق : 419
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، علوم سیاسی

1375 ← 1381

M.S ، تهران ، علوم سیاسی

1367 ← 1372

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، علوم سیاسی

1356 ← 1364

فعالیت های علمی