منابع

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دارای منابع زیر می باشد که در بخش های مربوطه برای استفاده دانشجویان و اساتید قابل دسترسی است:

  • کتاب های فارسی
  • کتاب های لاتین
  • کتاب های الکترونیکی
  • کتاب های مرجع
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه های دکترا
  • نشریات علمی لاتین و فارسی
  • پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی تحت وب