سایت های کامپیوتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

سایتهای کامپیوتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی شامل سایت کارشناسی، ارشد و دکتری با بهره مندی از 61 دستگاه کامپیوتر محل ارائه خدمات شبکه ای و کامپیوتری به دانشجویان دانشکده است. کلیه کامپیوتر های داخل سایت به اینترنت و شبکه داخلی دانشگاه متصل هستند.

دستگاههای فعال در سایت مجهز به نرم افزار های زیر هستند:

  • Microsoft Office 2007 به همراه فونت فارسی

  • Adobe Acrobat 6.0 جهت تبدیل فایلهای office به pdf

  • Adobe Reader 9.4 جهت نمایش فایل های pdf

  •  Internet Explorer 8.0 جهت باز کردن صفحات وب

  • Flash Player 10 نرم افزار کمکی جهت مشاهده صفحات وب

  •  Win RAR جهت بازگشایی فایل های زیپ شده و یا  زیپ کردن فایل ها

  • آنتی ویروس Mcafee  به روز که توسط مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران کنترل و پشتیبانی می شود.

 

 

مسئولین سایت های دانشکده

خانم اعظم سادات رسول زاده کاشانی  مسئول سایت کارشناسی 021-61112540
خانم معصومه محمدی  مسئول سایت اطلاع رسانی کارشناسی ارشد  
آقای ابراهیم علومی  مسئول سایت اطلاع رسانی دکتری 021-61112538