اعضای هیات علمی

سید مهدی ساداتی نژاد

سید مهدی ساداتی نژاد،

استادیار
 • عضو کمیته ناظر برنشریات دانشگاه
 • نماینده نهاد رهبری دانشگاهها در کمیسیون تخصصی فرهنگی اجتماعی شورای عالی عتف
 • رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112694
اتاق : 249
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 21 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

 • رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس 1398←…
 • نماینده نهاد رهبری دانشگاهها در کمیسیون تخصصی فرهنگی اجتماعی شورای عالی عتف 1397←…
 • عضو کمیته ناظر برنشریات دانشگاه 1395←…
 • نماینده نهاد رهبری دانشگاهها در کمیسیون مشورتی شورای انقلاب فرهنگی 1395←1397
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394←1397
 • رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور 1392←1397
 • رئیس کمیسیون علوم سیاسی اسلامی 1392←1395
 • مدیر گروه های معارف منطقه 4 کشور 1385←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، تهران ، علوم سیاسی

… ←

فعالیت های علمی