اعضای هیات علمی

علی اشرف نظری

علی اشرف نظری،

دانشیار
 • مدیر بخش سیاست داخلی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
 • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی
 • عضو گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112303
اتاق : 253
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 6 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

پروفایل

 • عضویت در اندیشکده سیاست 1397←1399
 • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395←…
 • مدیر بخش سیاست داخلی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 1393←…
 • استاد راهنمای دانشجویان علوم سیاسی ورودی 1392-1393 1392←1394
 • دبیر گروه علوم سیاسی 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، علوم سیاسی

1382 ← 1386

M.S ، تهران ، علوم سیاسی

1380 ← 1382

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1376 ← 1380

فعالیت های علمی