تاریخچه کتابخانه

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1318 شمسی تاسیس شد و در سال 1384 با ساخته شدن ساختمان جدید دانشکده، گسترش پیداکرد. این کتابخانه، اولین کتابخانه تخصصی حقوقی - سیاسی ایران محسوب می شود و دارای بهترین و جامعترین منابع چاپی و الکترونیکی در رشته های حقوق، علوم سیاسی، حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق نفت و گاز، حقوق مالکیت فکری، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، سیاستگذاری عمومی ومطالعات ایران می باشد.