اعضای هیات علمی

خیراله پروین

خیراله پروین

مرتبه علمی : استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112541
اتاق : 354
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 13 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بشر 2103140 2 03 - ترم اول 1402
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
حقوق بشر 2103140 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
نظام بین المللی حقوق بشر در ایران 2103119 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
حقوق اساسی 2 2104146 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
دولت و حقوق بشر 2103114 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
حقوق بشر 2103140 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نظام بین المللی حقوق بشر در ایران 2103119 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
حقوق بشر 2103140 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نظام بین المللی حقوق بشر در ایران 2103119 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق بشر 2103140 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
نظام بین المللی حقوق بشر در ایران 2103119 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی 2 2104146 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2