معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
        دکتر محمود کاظمی


ایمیل: makazemy@ut.ac.ir

ایمیل معاونت : acm.lawpol@ut.ac.ir
تلفن: 61112547-021

      021-66418167

      021-66498955

      021-61112318

      021-61112516

     

 

وظایف و اختیارات :

این معاونت از دو اداره و 6 گروه آموزشی تشکیل می گردد که انجام کلیه امور آموزشی، بایگانی مدارک و مکاتبات مربوط به دانشجویان، اداره امتحانات، برنامه ریزی آموزشی و برگزاری امتحانات را بر عهده دارند.

3 بخش اصلی این معاونت عبارتند از:

1. اداره آموزش دوره کارشناسی: این اداره در 2 رشته حقوق و علوم سیاسی دانشجو می پذیرد و در ضلع شمال غربی طبقه همکف مستقر است .

2. اداره آموزش دوره های تحصیلا ت تکمیلی: با توجه به گستردگی و تنوع رشته های تحصیلی و مشتاقان زیاد تحصیل در این دوره ها، این اداره در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 10 گرایش، علوم سیاسی 4 گرایش، مطالعات منطقه ای5 گرایش و روابط بین الملل یک گرایش و در مقطع دکتری رشته حقوق 5 گرایش و رشته علوم سیاسی 4 گرایش ، مطالعات منطقه ای 4 گرایش و روابط بین الملل 1 گرایش دانشجو می پذیرد. این اداره در ضلع شمال  غربی طبقه همکف مستقر می باشد.

3. ضمنا مرکز آموزش های الکترونیکی (مجازی) نیز که از اوایل دهه 90  راه اندازی شده بود  در رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرفت و فعلا این پذیرش متوقف شده است ، از بخش های زیرمجموعه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی می باشد.

4. گروه های آموزشی: این گروها نسبت به برنامه ریزی و ارائه دروس و نیز تایید و تصویب پایان نامه ها و دیگر امور آموزشی با همکاری ادارهای آموزش و معاونت آموزشی اقدام می نمایند. گروه های آموزشی در طبقات سوم و چهارم ساختمان جدید در ضلع غربی دانشکده مستقر می باشند.

 

الف.  تنظیم برنامه درسی دروس عمومی و تخصصی  نیمسال( روز و ساعت درس، تعیین کلاس ، تهیه  امکانات آموزشی از قبیل تجهیزات  ویدئو پروژکتور و ...) با پیشنهاد گروههای علمی
ب. هماهنگی و نظارت بر انجام  ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در مقاطع مختلف  تحصیلی
ج. نظارت بر تشکیل منظم کلاس ها از جمله پیگیری تشکیل کلاس های تشکیل نشده و کنترل حضور و غیاب دانشجویان
د. برگزاری امتحانات پایان نیمسال و نظارت بر اجرای ارزشیابی استادان توسط دانشجویان و ورود بموقع نمرات در کارنامه مجازی
ه.  حل مشکلات آموزشی دانشجویان مطابق مقررات آموزشی از طریق شورای آموزشی دانشکده  وکمیسیون موارد خاص دانشگاه
و.  برگزاری جلسات آزمون زبان تخصصی ،  امتحان جامع دکتری، کنترل اجرای مقررات آموزشی در زمینه پایان نامه هاو برگزاری جلسه دفاع
ز.  اجرای امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان (کنترل پرونده تحصیلی) و صدور مدرک از طریق هماهنگی با اداره کل امور آموزشی دانشگاه
ح.  برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده با حضور مدیران محترم گروهها جهت دستیابی به راههای بهبود کیفی و کمی آموزش و حل مشکلات آموزشی ، شرکت درر جلسات هیأت رئیسه  دانشکده ، شرکت در جلسات شورای معاونان آموزشی پردیس/ دانشکده های دانشگاه ، شرکت در جلسات کمیسیون معاونان آموزشی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه
ط.  انجام محاسبات مربوط به ساعات  حق التدریس و حق التحقیق استادان در پایان نیمسال و اعلام به معاونت اداری و مالی دانشکده
ی. برگزاری آزمون ورودی دکترا و انجام مصاحبه از داوطلبان پذیرش شده مرحله اول و ارائه آن به اداره کل آموزش دانشگاه
ک. سایر موارد :

1. صدور انواع گواهی ها بر مبنای تقاضای دانشجویان در چهار چوب مقررات موجود
2. بررسی و اعلام  وضعیت دانشجویان در هر نیمسال و صدور احکام مشروطی ، اخراجی ، انتقالی ، مرخصی تحصیلی ،  دانشجویان دو رشته ای و …
3.  پذیرش دانشجویان میهمان و تکدرس و انجام مکاتبات مربوطه
4. تهیه فهرست دانشجویان 10 % رتبه برتر ( بدون شرکت در آزمون سراسری) و اعلام به دانشگاه و ارسال فهرست دانشجویان رتبه برتر به  دفتر استعداد های  درخشانن دانشگاه

 

 

مسئولین معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

مسئولیت  سازمانی

تلفن

(داخلی )

مهرزاد ورزنده معاون خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی 4 یا 139
نسرین زندی کارشناس خدمات آموزشی گروه حقوق عمومی 7 یا 140
مرضیه سیدی کارشناس خدمات آموزشی گروه حقوق خصوصی 6 یا 137
محمد جلالی کارشناس خدمات آموزشی گروههای حقوق جزا و جرم شناسی وروابط بین الملل 8 یا 138
علی صمدی کارشناس خدمات آموزشی گروه علوم سیاسی 5 یا 109
اردشیر سمیع پور کارشناس خدمات آموزشی گروههای مطالعات منطقه ای و حقوق پزشکی و حقوق هوایی 9 یا 204
علی صالحی رئیس اداره خدمات آموزشی مقطع کارشناسی 2 یا 160
کبری آمره ای معاون خدمات آموزشی مقطع کارشناسی 3 یا 207
کبری توکلی کمک کارشناس خدمات آموزشی 3 یا 207
الهام کمری همکارخدمات آموزشی مقطع کارشناسی 3 یا 207
 راضیه پوررمضان مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1 یا 135
مدینه فرد حسینی کارشناس علوم سیاسی  مقطع کارشناسی 61112311