معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
        دکتر سید داود آقائی


ایمیل: sdaghaee@ut.ac.ir
تلفن: 61112547-021

 

وظایف و اختیارات :

این معاونت از دو اداره و چند گروه آموزشی تشکیل می گردد که انجام کلیه امور آموزشی، بایگانی مدارک و مکاتبات مربوط به دانشجویان، اداره امتحانات، برنامه ریزی آموزشی و برگزاری امتحانات را بر عهده دارند. 3 بخش اصلی این معاونت عبارتند از:

1. اداره آموزش دوره کارشناسی: این اداره در 2 رشته حقوق و علوم سیاسی دانشجو می پذیرد و در ضلع شمال غربی طبقه اول مستقر است

2. اداره آموزش دوره های تحصیلا ت تکمیلی: با توجه به گستردگی و تنوع رشته های تحصیلی و مشتاقان زیاد تحصیل در این دوره ها، این اداره در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 8 گرایش، علوم سیاسی 4 گرایش، مطالعات منطقه ای5 گرایش و روابط بین اللمل یک گرایش و در مقطع دکتری رشته حقوق 4گرایش و رشته علوم سیاسی 4 گرایش و روابط بین الملل یک گرایش دانشجو می پذیرد. این اداره در ضلع شمال  غربی طبقه دوم مستقر می باشد.

3. ضمنا مرکز آموزش های الکترونیکی (مجازی) نیز که به تازگی راه اندازی شده وفعلا در رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد از بخش های زیرمجموعه معاونت آموزشی و تحصلات تکمیلی می باشد.

4. گروهای آموزشی: این گروها نسبت به برنامه ریزی و ارائه دروس و نیز تایید و تصویب پایان نامه ها و دیگر امور آموزشی با همکاری ادارهای آموزش و معاونت آموزشی اقدام می نمایند. گروهای آموزشی در طبقات سوم و چهارم ساختمان اساتید مستقر می باشند.

 

الف.  تنظیم برنامه درسی دروس عمومی و تخصصی  نیمسال( روز و ساعت درس، تعیین کلاس ، تهیه  امکانات آموزشی از قبیل تجهیزات  ویدئو پروژکتور و ...) با پیشنهاد گروههای علمی
ب. هماهنگی و نظارت بر انجام  ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در مقاطع مختلف  تحصیلی
ج. نظارت بر تشکیل منظم کلاس ها از جمله پیگیری تشکیل کلاس های تشکیل نشده و کنترل حضور و غیاب دانشجویان
د. برگزاری امتحانات پایان نیمسال و نظارت بر اجرای ارزشیابی استادان توسط دانشجویان و ورود بموقع نمرات در کارنامه مجازی
ه.  حل مشکلات آموزشی دانشجویان مطابق مقررات آموزشی از طریق شورای آموزشی دانشکده  وکمیسیون موارد خاص دانشگاه
و.  برگزاری جلسات آزمون زبان عمومی( تافل) ،  امتحان جامع دکتری، کنترل اجرای مقررات آموزشی در زمینه پایان نامه هاو برگزاری جلسه دفاع
ز.  اجرای امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان (کنترل پرونده تحصیلی) و صدور مدرک از طریق هماهنگی با اداره کل امور آموزشی دانشگاه
ح.  برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده با حضور مدیران محترم گروهها جهت دستیابی به راههای بهبود کیفی و کمی آموزش و حل مشکلات آموزشی ، شرکت درر جلسات هیئت رئیسه  دانشکده ، شرکت در جلسات شورای معاونان آموزشی پردیس/ دانشکده های دانشگاه ، شرکت در جلسات کمیسیون معاونان آموزشی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه
ط.  انجام محاسبات مربوط به ساعات  حق التدریس و حق التحقیق استادان در پایان نیمسال و اعلام به معاونت اداری و مالی دانشکده
ی. برگزاری آزمون ورودی دکترا و انجام مصاحبه از داوطلبان پذیرش شده مرحله اول
ک. سایر موارد :

1. صدور انواع گواهی ها بر مبنای تقاضای دانشجویان
2. بررسی و اعلام  وضعیت دانشجویان در هر نیمسال و صدور احکام مشروطی ، اخراجی ، انتقالی ، مرخصی تحصیلی ،  دانشجویان دو رشته ای و …
3.  پذیرش دانشجویان میهمان و تکدرس و انجام مکاتبات مربوطه
4. تهیه فهرست دانشجویان 10 % رتبه برتر ( بدون شرکت در آزمون سراسری) و اعلام به دانشگاه و ارسال فهرست دانشجویان رتبه برتر به  دفتر استعداد های  درخشانن دانشگاه

 

 

مسئولین معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

مسئولیت  سازمانی تلفن
مهرزاد ورزنده معاون خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی 61112547
نسرین زندی کارشناس خدمات آموزشی گروه حقوق عمومی 61112547
مرضیه سیدی کارشناس خدمات آموزشی گروه حقوق خصوصی 61112547
اکرم کوهی کارشناس خدمات آموزشی گروههای حقوق جزا و جرم شناسی وروابط بین الملل 61112547
علی صمدی کارشناس خدمات آموزشی گروه علوم سیاسی 61112311
اردشیر سمیع پور کارشناس خدمات آموزشی گروههای مطالعات منطقه ای و حقوق پزشکی و حقوق هوایی 61112311
علی صالحی رئیس اداره خدمات آموزشی مقطع کارشناسی 61112520
کبری آمره ای معاون خدمات آموزشی مقطع کارشناسی 61112516
کبری توکلی کمک کارشناس خدمات آموزشی 61112516
الهام کمری همکارخدمات آموزشی مقطع کارشناسی 61112521
 راضیه پوررمضان مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 61112547
اعظم السادات رسولزاده کاشانی مسئول سایت مقطع کارشناسی 61112540