اعضای هیات علمی

محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی،

دانشیار
  • عضویت در کمیته پژوهشی علوم سیاسی
  • عضویت در هیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
  • عضویت در شورای علمی همایش رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای
  • عضویت در هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Scopus
  • 26 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.