اعضای هیات علمی

محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضویت در کمیته پژوهشی علوم سیاسی
  • عضویت در هیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
  • عضویت در شورای علمی همایش رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای
  • عضویت در هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Scopus
  • 169 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحول در نظریه های منطقه گرایی 2106061 2 06 - ترم اول 1402
زبان فرانسه پیشرفته 2106051 2 06 - ترم اول 1402
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 - ترم اول 1402
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 08 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
زبان فرانسه پیشرفته 2106051 2 06 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1401
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 06 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 06 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
زبان فرانسه پیشرفته 2106051 2 06 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1399
زبان فرانسه پیشرفته 2106051 2 06 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با زبان های محلی 2106208 2 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2