اعضای هیات علمی

محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی،

دانشیار
  • عضویت در کمیته پژوهشی علوم سیاسی
  • عضویت در هیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
  • عضویت در شورای علمی همایش رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای
  • عضویت در هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Scopus
  • 26 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان فرانسه پیشرفته 2106051 2 06 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1401
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 06 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 06 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
زبان فرانسه پیشرفته 2106051 2 06 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1399
زبان فرانسه پیشرفته 2106051 2 06 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آشنایی با زبان های محلی 2106208 2 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تاریخ اجتماعی سیاسی اروپا 2106192 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحقیق آزاد 2106005 2 06 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آشنایی با زبان های محلی 2106208 2 09 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آشنایی با زبان های محلی 2106208 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تحقیق آزاد 2106177 2 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه های مطالعات منطقه ای 2106218 2 07 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2