اعضای هیات علمی

ایرج گلدوزیان

ایرج گلدوزیان،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پاریس 2 ، حقوق

1351 ← 1355

Ph.D ، پاریس 2 ، حقوق جزا

1350 ← 1354

B.Sc ، تهران ، حقوق

1343 ← 1347

کارشناسی ارشد ، پاریس 2 ، حقوق خصوصی و اسلامی

1107 ← 1111

فعالیت های علمی