اعضای هیات علمی

سیدمحمدحسن رضوی

سیدمحمدحسن رضوی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما

 

سابقه تحصیلی:

  1396-تا کنون  هیئت علمی دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- حقوق نفت و گاز

 

1392-1394   فوق دکترا و مدرس (تحریم های اقتصادی)- دانشگاه مک گیل، دانشکده حقوق (کانادا)

1387-1392   دکترای حقوق (حقوق اقتصادی، تجارت بین الملل)- دانشگاه نوشاتل، دانشکده حقوق (سوئیس)

1384-1386  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (حقوق قراردادها)- دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  1380-1384   کارشناسی حقوق قضائی - دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

زبان:  فارسی،  انگلیسی، فرانسه، عربی

 

 

Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.