اعضای هیات علمی

سیدمحمدحسن رضوی

سیدمحمدحسن رضوی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما

 

سابقه تحصیلی:

  1396-تا کنون  هیئت علمی دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- حقوق نفت و گاز

 

1392-1394   فوق دکترا و مدرس (تحریم های اقتصادی)- دانشگاه مک گیل، دانشکده حقوق (کانادا)

1387-1392   دکترای حقوق (حقوق اقتصادی، تجارت بین الملل)- دانشگاه نوشاتل، دانشکده حقوق (سوئیس)

1384-1386  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (حقوق قراردادها)- دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  1380-1384   کارشناسی حقوق قضائی - دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

زبان:  فارسی،  انگلیسی، فرانسه، عربی

 

 

Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز 2103194 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز 2103190 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق سرمایه گذاری خارجی 2103178 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق تجارت بین الملل 2103176 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز 2103182 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز 2103194 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق قراردادها 2103174 3 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق تجارت بین الملل 2103176 2 03 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق تطبیقی منابع معدنی 2103180 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق تجارت بین الملل 2103176 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز 2103182 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1