اعضای هیات علمی

امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط،

دانشیار
 • ، مدیر گروه حقوق حصوصی و اسلامی
 • ، کمیته حق اختراع نرم افزارهای رایانه ای
 • ، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112414
اتاق : 433
صفحه رخ نما

 

سوابق شغلی: قاضی دادگستری، معاون دفتر خدمات حقوقی بین المللی، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه ایران، مدیرکل حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مشاور معاون رئیس جمهور، مشاور پروژه­های بانکداری الکترونیک، وکیل دادگستری و مدیر گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران.

آثار:

الف- کتاب

 1. حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای
 2. حقوق بیمه دریایی
 3. آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. حقوق تجارت الکترونیک
 5. حقوق تجارت برای مدیران

ب- مقاله، از جمله:

 1. حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا
 2. ماهیت حقوق
 3. قراردادهای Escrow در نرم­افزار
 4. حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت
 5. اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
 6. بیع کالی بکالی

 

Scopus
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.