اعضای هیات علمی

امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط،

دانشیار
 • ، مدیر گروه حقوق حصوصی و اسلامی
 • ، کمیته حق اختراع نرم افزارهای رایانه ای
 • ، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112414
اتاق : 433
صفحه رخ نما

 

سوابق شغلی: قاضی دادگستری، معاون دفتر خدمات حقوقی بین المللی، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه ایران، مدیرکل حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مشاور معاون رئیس جمهور، مشاور پروژه­های بانکداری الکترونیک، وکیل دادگستری و مدیر گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران.

آثار:

الف- کتاب

 1. حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای
 2. حقوق بیمه دریایی
 3. آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4. حقوق تجارت الکترونیک
 5. حقوق تجارت برای مدیران

ب- مقاله، از جمله:

 1. حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا
 2. ماهیت حقوق
 3. قراردادهای Escrow در نرم­افزار
 4. حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت
 5. اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
 6. بیع کالی بکالی

 

Scopus
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تجارت 3 (اسناد تجاری) 2105068 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق تجارت بین الملل یپشرفته 2103212 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق تجارت 2 (شرکت ها) 2105065 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق رایانه و ارتباطات جدید 2105230 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق تجارت الکترونیک 2105258 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق پیشرفته شرکت ها (ورشکستگی) 2105320 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق تجارت 3 (اسناد تجاری) 2105068 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق تجارت الکترونیک 2104197 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
حقوق تجارت الکترونیک 2105258 2 05 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق تجارت بین الملل یپشرفته 2103212 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق تجارت 2 (شرکت ها) 2105065 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق رایانه و ارتباطات جدید 2105230 2 05 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون حقوقی 1 2105153 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون حقوق 1 (حقوق خصوصی) 2104180 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق تجارت 3 (اسناد تجاری) 2105068 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت الکترونیک 2105258 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق تجارت 2 (شرکت ها) 2105065 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق رایانه و ارتباطات جدید 2105230 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق تجارت 3 (اسناد تجاری) 2105068 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/04/03(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق تجارت الکترونیک 2105258 2 05 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2