اعضای هیات علمی

عباس کریمی

عباس کریمی،

استاد
 • رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
 • ریاست انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
 • عضو کمیسیون حقوقی شورای حقوقی سازمان ثبت احوال
 • هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر)
 • کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین
 • عضو هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی نور طوبی(آموزش مجازی)
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی حقوق ایران
 • مسئول کمیسیون علمی پژوهشی انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
 • کمیسیون علوم انسانی دانشگاه تهران
 • رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین
 • نایب رئیس هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین
 • هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی
 • عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران
 • عضو هیأت نظارت بر عملکرد هیأت ممیزه مؤسسات
 • عضویت هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112367
اتاق : 347
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.