اعضای هیات علمی

عباس کریمی

عباس کریمی،

استاد
  • ریاست انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
  • عضو شورای سیاستگذاری کنگره حقوقدانان کشورهای اسلامی
  • هیأت ممیزه مرکزی(علوم انسانی و هنر)
  • کارشناس و عضو شورای راهبردی تنقیح قوانین
  • رئیس کمیته تخصصی تنقیح قوانین
  • نایب رئیس هیأت مشاورین تدوین، تنقیح و تفسیر قوانین
  • عضو هیأت ممیزه مشترک مراکز و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی حوزه ای- دانشگاهی
  • عضو هیأت ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112367
اتاق : 347
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.