اعضای هیات علمی

سعیده لطفیان

سعیده لطفیان

مرتبه علمی : استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112546
اتاق : 418
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
Google Scholar
  • 225 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال