اعضای هیات علمی

سعیده لطفیان

سعیده لطفیان،

استاد
  • مشاور رییس دانشگاه تهران در امور زنان و خانواده
  • عضو شورای علمی مطالعات اوراسیای مرکزی
  • عضو کمیته تخصصی علوم انسانی انتشارات دانشگاه
  • عضو هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در کارگروه صلاحیت علمی گروه علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112546
اتاق : 418
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 170 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.