اعضای هیات علمی

نوراله قیصری

نوراله قیصری،

استادیار
  • عضو گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112375
اتاق : 364
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحول سیاسی خارجی ایران ق تا 2 ه 2101287 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/19 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از صفویه تا قاجاریه 2101447 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از صفویه تا قاجاریه 2101447 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مسایل راهبردی و امنیتی در روابط بین الملل 2101496 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
جنبش غیرمتعهدها 2101102 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران 2101376 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
سیاست و حکومت مقایسه ای 2101663 2 04 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سیاست مقایسه ای 2101401 2 04 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش شناسی در علم سیاست 2101153 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش پژوهش در علوم سیاسی 1 2101616 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از صفویه تا قاجاریه 2101447 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تحول سیاسی خارجی ایران ق تا 2 ه 2101287 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ 2101397 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش شناسی در علم سیاست 2101153 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش پژوهش در علوم سیاسی 1 2101616 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101366 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از صفویه تا قاجاریه 2101447 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تحول سیاسی خارجی ایران ق تا 2 ه 2101287 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2