اعضای هیات علمی

مهرنوش ابوذری

مهرنوش ابوذری،

استادیار
  • همکاری در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
  • مدیر گروه حقوق سازمان جهاد دانشگاهی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : دفتر جزا وجرم شناسی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق تطبیقی اطفال و نوجوانان 2104151 2 07 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق کیفری حمل و نقل 2105315 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
جرم شناسی 2104033 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
بزهکاری اطفال 1 2104008 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 16:45) 1399/04/07 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
جرم شناسی کودکان و نوجوانان 2104188 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
بزهکاری اطفال 2 2104009 1 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 15:45) 1398/10/22 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
کار تحقیقی 2 2105190 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 08:45) 1398/11/02 (17:00 - 19:00) ترم اول 1398
کیفرشناسی 2104074 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 14:45) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون حقوقی 2 (حقوق جزایی) 2104181 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جرم شناسی کودکان و نوجوانان 2104188 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1