اعضای هیات علمی

محمدعلی انصاری پور

محمدعلی انصاری پور،

دانشیار
  • تاسیس موسسه "بین المللی مطالعات اسلامی"
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112303
اتاق : 253
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 38 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

پروفایل

  • تاسیس موسسه "بین المللی مطالعات اسلامی" 1382←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لندن ، حقوق خصوصی

… ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

… ← 1364

M.S ، هال ، حقوق بین الملل

… ← 1368

فعالیت های علمی