اعضای هیات علمی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی

مرتبه علمی : استاد
  • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی
  • رئیس پژوهشکده شورای نگهبان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 358
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 15 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

  • رئیس پژوهشکده شورای نگهبان 1400←1404
  • عضو حقوقدان شورای نگهبان 1395←1399
  • عضو هیات عالی حل اختلاق قوا 1390←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، HULL ، حقوق

… ← 1371

کارشناسی ، تهران ، حقوق

… ← 1365

Ph.D ، LEEDS ، حقوق

1373 ← 1376

کلمات کلیدی