اعضای هیات علمی

حمیرا مشیرزاده

حمیرا مشیرزاده،

دانشیار
 • ، عضوو کمتبه علمی همایش زن، مدیریت و آموزش عالی
 • ، عضویت در کارگروه پیگیری همکاریها بین المللی با کشورهای انگلیسی زبان
 • ، عضویت در کارگروه برابری و ارتقاء جایگاه بانوان در پژوهش
 • ، مشاور بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112406
اتاق : 408
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
 • 184 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

 • ، مشاور بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1397←…
 • ، عضویت در کارگروه برابری و ارتقاء جایگاه بانوان در پژوهش 1397←1399
 • ، رییس گروه علمی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای جشنواره بین المللی فارابی 1397←1397
 • ، عضویت در کارگروه پیگیری همکاریها بین المللی با کشورهای انگلیسی زبان 1396←1399
 • ، مشاور بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1395←1397
 • ، عضویت شورای نشر 1395←1397
 • ، عضو کمیته علمی روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران 1394←1395
 • ، معاون گروه روابط بین الملل 1394←1396
 • ، عضوو کمتبه علمی همایش زن، مدیریت و آموزش عالی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، علوم سیاسی

1372 ← 1378

M.Sc ، تهران ، روابط بین الملل

1369 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1364 ← 1368

فعالیت های علمی