اعضای هیات علمی

قاسم افتخاری

قاسم افتخاری،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی | روابط بین الملل
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کاتالولیک ، روابط بین الملل

1966 ← 1970

M.Sc ، کاتالولیک ، روابط بین الملل

1962 ← 1966

M.Sc ، کاتولیک ، کتابداری

1960 ← 1964

کارشناسی ، مشهد ، زبان انگلیسی

1337 ← 1341

فعالیت های علمی