اعضای هیات علمی

عباسعلی عمید

عباسعلی عمید،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، خبرگان دانشگاهی ، فقه وحقوق اسلامی

1366 ← 1366

Ph.D ، حوزه علمیه قم ، فقه وحقوق اسلامی

1349 ← 1352

Diplomat ، حوزه علمیه نجف اشرف ، فقه وحقوق اسلامی

1341 ← 1347

M.Sc ، حوزه علمیه قم ، فقه وحقوق اسلامی

1336 ← 1339

کارشناسی ، حوزه علمیه قم ، فلسفه وکلام اسلامی

1333 ← 1336

فعالیت های علمی