اعضای هیات علمی

عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112405
اتاق : 407
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، علوم سیاسی

… ← 1364

M.S ، تهران ، روابط بین الملل

1353 ← 1356

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1349 ← 1353

فعالیت های علمی