مقدمه


کتابخانه مرکز مطالعات عالی بین المللی واقع در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، یک کتابخانه تخصصی ویژه رشته های روابط بین الملل، حقوق بین الملل، سازمان های بین المللی و رشته های مرتبط می باشد؛ که در حال حاضر با استفاده از کتاب ها و نشریات فارسی و لاتین، پایان نامه ها و با مجموعه کم نظیری از اسناد ملل متحد در ایران به ارائه خدمات می پردازد.

این کتابخانه در سال 1344 تاسیس شده و در حال حاضر در طبقه دوم ساختمان جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی قرار دارد، و نیز بخش اسناد سازمان ملل متحد در ساختمان شماره 2 دانشکده در ابتدای خیابان طالقانی مستقر است.
کتابخانه مرکز مطالعات عالی بین الملل دارای 45664 نسخه کتاب لاتین و فارسی است که موضوعات روابط بین الملل، حقوق بین الملل، سازمان های بین المللی و حوزه های مرتبط را شامل می شود.
علاوه بر کتب، کتابخانه دارای حدود 60 عنوان نشریه لاتین و فارسی در موضوعات مرتبط می باشد. (لازم به ذکر است که نشریات را فقط می توان به صورت امانت در محل استفاده نمود و در صورت لزوم، مراجعه کنندگان می توانند از مقالات آنها کپی بگیرند.)
در مورد پایان نامه ها این نکته قابل ذکر است که پایان نامه های موجود مربوط به دوره ای از فعالیت های مرکز مطالعات عالی بین المللی می باشد که پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط داشته است و شامل 285 عنوان می باشد.

 

اعضا

تعداد کتاب های مجاز برای امانت

مدت امانت

دانشجویان کارشناسی

امانت بین کتابخانه ای

2 هفته

دانشجویان کارشناسی ارشد

امانت بین کتابخانه ای

3 هفته

دانشجویان دکترا

امانت بین کتابخانه ای

4 هفته

اعضای هئیت علمی

---------------

4 هفته

کارمندان

امانت بین کتابخانه ای

2 هفته

اعضا موقت

----------------

امانت در محل

   امانت بین کتابخانه ای: در این نوع امانت اعضا فقط می توانند 2 نسخه کتاب (جدا از سهمیه امانت مراجعه کننده، در کتابخانه مرکزی دانشکده محل تحصیل و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران می باشد.) امانت بگیرد.

 

نحوه دسترسی به منابع

مراجعه کنندگان می توانند منابع مورد نیاز خود را به صورت on line  از طریق آدرس libgs.ut.ac.ir جستجو کنند، ضمن آنکه منابع کتابخانه تا قبل از سال 1384 از طریق برگه دان قابل دسترسی است و می بایست برای دریافت منابع، شماره راهنمای منبع را تحویل کتابدار میز امانت دهند.


نرم افزار کتابخانه


سیستم جامع کتابخانه های دانشگاه تهران، نرم افزار تحت ویندوز در قالب برنامه اوراکل می باشد که توسط مرکز آمار و  انفورماتیک طراحی شده است.


ساعت کار کتابخانه


ارائه خدمات کتابخانه هر روز از ساعت 8 – 19 می باشد.

تماس با ما

 نشانی: خیابان انقلاب – دانشگاه تهران – دانشکده حقوق و علوم سیاسی – طبقه دوم ساختمان جدید دانشکده
   تلفن: 61112692، 61112317
   نمابر: 66490695
   پست الکترونیکی: intstudy@ut.ac.ir