اعضای هیات علمی

عباس میرشکاری

عباس میرشکاری

مرتبه علمی : استادیار
  • عضو اصلی کمیته علمی چهارمین دوره همایش ملی تببین حقوق شهروندی
  • معاون موسسه حقوق تطبیقی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112361
اتاق : 350
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 32 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پروفایل

  • معاون موسسه حقوق تطبیقی 1401←…
  • معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی 1399←1401
  • عضو اصلی کمیته علمی چهارمین دوره همایش ملی تببین حقوق شهروندی 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حقوق خصوصی

1388 ← 1392

M.S ، تهران ، کارشناسی ارشد

1386 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1382 ← 1386

کلمات کلیدی