معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشی
دکتر سعید حبیبا


ایمیل : habiba@ut.ac.ir
تلفن : 61112314-021  

 

از آنجا که گسترش مرزهای دانش و کشف حقایق برای توسعه هر چه بیشتر، بر مبنای پژوهش استوار است، این معاونت در چارچوب سیاست گذاریهای پژوهشی در سطح دانشگاه و دانشکده و با استمداد از موسسات پژوهشی موجود و با حمایت از پژوهشگران، در جهت ارتقاء پژوهش در حوزه های حقوق و علوم سیاسی در قالب ادارات ذیل فعالیت می نماید:

1-امور پژوهشی

این اداره وظیفه بررسی، تصویب و نظارت بر روند اجرای طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده و حمایت مالی از آنها را بعهده دارد. همچنین وظیفه همکار ی، نظارت و رسیدگی به برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی، نمایشگاه های گروها و رسیدگی به درخواست های فرصت های مطالعاتی و شرکت در همایش های بین اللملی و برگزاری کارگاههای علمی- آموزشی جهت ارتقاء سطح پژوهش در دانشکده را بر عهده دارد.

همچنین از پایان نامه های دانشجویی تحت عنوان طرح نوع ششم و اختصاص بودجه ای محدود بعد از تصویب موضوع پایان نامه(دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری) حمایت می نماید.

2-اداره تهیه و توزیع مواد و منابع علمی

این اداره وظیفه تهیه منابع و مواد علمی لازم و ارائه آن از طریق کتابخانه و مرکز فناوری اطلاعات به کلیه اساتید و دانشجویان را بر عهده دارد.

*لازم به ذکراست استفاده از پایان نامه ها فقط برای دانشجویان ارشد و دکتری و در صورت داشتن معرفی نامه از استاد مربوطه مجاز می باشد.

 

فرم های مورد نیاز :

آخرین سیاهه نشریات نامعتبر