اعضای هیات علمی

ولی رستمی

ولی رستمی

مرتبه علمی : استاد
 • مدیر اجرائی موسسه حقوق عمومی
 • نماینده رشته های حقوق عمومی و علوم سیاسی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112343
اتاق : 349
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 29 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 1400←1402
 • نماینده رشته های حقوق عمومی و علوم سیاسی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 1400←1402
 • عضویت کمیته تخصصی رشته حقوق اجتماعی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1400←1400
 • عضویت کمیته تخصصی رشته حقوق عمومی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1399←1400
 • عضو کارگروه (کمیسیون ) قوانین عمومی و بین الملل قوه قضائیه 1398←1401
 • عضو گروه علمی حقوق یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی 1398←1399
 • عضو حقوقی شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران 1398←1401
 • عضو شورای علمی - پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه 1396←1399
 • عضو کمیته علمی - ملی پیشگیری از جرایم و آسیب های فضای مجازی 1396←1399
 • عضو کمیته اقتصادی همایش ملی الزامات حقوقی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 1395←1395
 • عضو هیئت داوری گروه تخصصی علوم انسانی در مرحله کشوری جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394 1395←1395
 • معاون موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 1393←1396
 • مدیر اجرائی موسسه حقوق عمومی 1392←…
 • رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق جزاوجرم شناسی

1382 ← 1384

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق عمومی

1368 ← 1372

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1364 ← 1364

کلمات کلیدی