اعضای هیات علمی

ولی رستمی

ولی رستمی،

استاد
 • مدیر اجرائی موسسه حقوق عمومی
 • عضو حقوقی شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو کارگروه (کمیسیون ) قوانین عمومی و بین الملل قوه قضائیه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112343
اتاق : 349
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 12 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

پروفایل

 • عضو کارگروه (کمیسیون ) قوانین عمومی و بین الملل قوه قضائیه 1398←1401
 • عضو گروه علمی حقوق یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی 1398←1399
 • عضو حقوقی شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران 1398←1401
 • عضو شورای علمی - پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه 1396←1399
 • عضو کمیته علمی - ملی پیشگیری از جرایم و آسیب های فضای مجازی 1396←1399
 • عضو کمیته اقتصادی همایش ملی الزامات حقوقی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 1395←1395
 • عضو هیئت داوری گروه تخصصی علوم انسانی در مرحله کشوری جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394 1395←1395
 • معاون موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 1393←1396
 • مدیر اجرائی موسسه حقوق عمومی 1392←…
 • رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق جزاوجرم شناسی

1382 ← 1384

فعالیت های علمی