اعضای هیات علمی

احمد مومنی راد

احمد مومنی راد،

استادیار
 • عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضو کمیته علوم انسانی دریای شورای برنامه ریزی اموزش عالی
 • عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • عضویت در کمیته یو پی ار جمهوری اسلامی
 • عضو کمیسیون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بشر
 • عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 430
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 3 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه استدلالی نفت و گاز 2103214 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای از حمایت از حقوق بشر 2103112 2 03 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
حقوق سازمان های بین المللی 2103066 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 03 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
فقه استدلالی نفت و گاز 2103181 3 03 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
متون حقوقی 4 (حقوق بین الملل) 2104183 1 03 هرهفته (10:00 - 11:00) - ترم اول 1400
فقه استدلالی نفت و گاز 2103214 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/23 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای از حمایت از حقوق بشر 2103112 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
حقوق سازمان های بین المللی 2103066 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
فقه استدلالی نفت و گاز 2103181 3 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی 2103005 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
متون حقوقی 4 (حقوق بین الملل) 2104183 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
متون حقوقی به زبان انگلیسی 2103059 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
فقه استدلالی نفت و گاز 2103214 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 03 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
فقه استدلالی نفت و گاز 2103181 3 03 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3