اعضای هیات علمی

محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی،

دانشیار
 • عضویت در کمیته پژوهشی علوم سیاسی
 • عضویت در هیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی
 • عضویت در شورای علمی همایش رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای
 • عضویت در هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Scopus
 • 26 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹

پروفایل

 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری 1400←1400
 • عضویت در هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای 1397←…
 • عضویت در شورای علمی همایش رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای 1388←…
 • عضویت در هیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی 1388←…
 • عضویت در کمیته پژوهشی علوم سیاسی 1388←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد پیوسته ، امام صادق علیه السلام ، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی

1370 ← 1373

کلمات کلیدی