اعضای هیات علمی

عباس میرشکاری

عباس میرشکاری،

استادیار
  • ، عضو اصلی کمیته علمی چهارمین دوره همایش ملی تببین حقوق شهروندی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112361
اتاق : 350
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، عضو اصلی کمیته علمی چهارمین دوره همایش ملی تببین حقوق شهروندی 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، تهران ، کارشناسی ارشد

1386 ← 1388

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1382 ← 1386

فعالیت های علمی