اعضای هیات علمی

مهرنوش ابوذری

مهرنوش ابوذری،

استادیار
  • همکاری در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
  • مدیر گروه حقوق سازمان جهاد دانشگاهی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
اتاق : دفتر جزا وجرم شناسی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

  • کمیته داوری و علمی همایش هوش مصنوعی و محاسبات نرم در علوم انسانی 1398←1398
  • مدیر گروه حقوق سازمان جهاد دانشگاهی 1398←…
  • همکاری در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری در کشورهای اسلامی 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی