اعضای هیات علمی

محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112356
اتاق : 344
صفحه رخ نما

 

 

Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، سوربن ، جامعه شناسی-جمعیت شناسی

1381 ← 1384

Ph.D ، علوم اجتماعی تولوز 1 ، حقوق عمومی

1380 ← 1383

کارشناسی ارشد پیوسته ، امام صادق (ع ، معارف اسلامی و علوم سیاسی

1371 ← 1379

فعالیت های علمی