اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی،

دانشیار
  • عضو اصلی کمیته علمی و داوران همایش ملی تبیین حقوق شهروندی
  • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
  • عضو اصلی کمیته علمی و داوران همایش ملی تبیین حقوق شهروندی
  • عضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
  • عضو کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
  • کمیسیون تنقیح قوانین و مقررات حقوقی قوه قضاییه
  • عضویت در کارگروه دوره های آموزش وکالت تخصصی مرکز علمی - کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112332
اتاق : 357
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 30 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل آرائ و رویه های قضایی حمل و نقل تجاری 2105316 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
ادله اثبات دعوی 2105007 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
حل و فصل اختلافات تجاری 2105311 1 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
حقوق منابع طبیعی 2105286 1 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/16 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آیین دادرسی مدنی 2105019 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1399
حل و فصل اختلافات تجاری 2105311 1 05 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
اجرای احکام مدنی 2104206 1 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ادله اثبات دعوی 2105007 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ادله اثبات دعوی 2105007 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حل و فصل اختلافات تجاری 2105311 1 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
آیین دادرسی مدنی 2105019 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2