اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • عضو اصلی کمیته علمی و داوران همایش ملی تبیین حقوق شهروندی
 • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
 • عضو اصلی کمیته علمی و داوران همایش ملی تبیین حقوق شهروندی
 • عضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 • عضو کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
 • کمیسیون تنقیح قوانین و مقررات حقوقی قوه قضاییه
 • عضویت در کارگروه دوره های آموزش وکالت تخصصی مرکز علمی - کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز
 • معاون حقوقی، امور قراردادها مجامع و شرکت‌های سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران
 • شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112332
اتاق : 357
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 53 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

پروفایل

 • شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی 1402←1403
 • مشارکت فعال در شبکه اینترنتی دانشگاه تهران با تهیه برنامه 1402←1402
 • معاون حقوقی، امور قراردادها مجامع و شرکت‌های سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران 1401←…
 • عضویت در شورای علمی گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه 1401←1402
 • کمیته علمی نخستین دوره شبیه سازی دادرسی مدنی 1400←1400
 • عضویت در کارگروه دوره های آموزش وکالت تخصصی مرکز علمی - کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز 1400←…
 • دخانیات و سلامت جامعه 1400←1400
 • عضو کمیسیون فنی تدوین استاندارد 1400←1401
 • کمیسیون تنقیح قوانین و مقررات حقوقی قوه قضاییه 1399←…
 • عضو کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 1399←…
 • عضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1398←…
 • عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1398←1400
 • رییس شورای مدیران حقوقی دانشگاه های منطقه 1 کشور 1398←1400
 • کمیسیون حقوقی اداره کل تدوین لوایح و مقررات حقوقی قوه قضاییه 1398←1399
 • عضو هیات مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران 1397←1400
 • عضو اصلی کمیته علمی و داوران همایش ملی تبیین حقوق شهروندی 1396←…
 • عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1396←1398
 • عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1396←1398
 • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی 1396←…
 • عضو اصلی کمیته علمی و داوران همایش ملی تبیین حقوق شهروندی 1395←…
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1395←…
 • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران 1393←1395
 • بزرگداشت استاد دکتر الماسی 1390←1391
 • نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد 1390←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حقوق خصوصی

1384 ← 1388

کارشناسی ارشد ، تهران ، حقوق خصوصی

1382 ← 1384

B.S ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1378 ←

کلمات کلیدی